FB4 DMX con sistema de visualización láser QuickShow | Pangolin Laser Systems